công suất soundtanda

201404105313_54

Cục đẩy soundtanda CA20 công suốt 5000W

Giá bán: 10.000.000 VND

Thông tin sản phẩm

201404105313_55

Cục đẩy Soundtanda 4 Kênh GB 4600

Giá bán: 11.800.000 VND

Thông tin sản phẩm