Đầu karaoke VietKtv

4tp

Đầu ổ cứng Viêt KTV 4TB Plus

Giá bán: 9.700.000 VND

Thông tin sản phẩm

3tpro_145x230

Đầu Vietktv HD 3TB Pro

Giá bán: 7.500.000 VND

Thông tin sản phẩm

4tp1

Đầu ổ cứng Viêt KTV 3T Plus

Giá bán: 8.800.000 VND

Thông tin sản phẩm

man21

Màn hình cảm ứng Việt KTV 21”

Giá bán: 5.400.000 VND

Thông tin sản phẩm

man22

Màn hình Việt KTV HD 22"

Giá bán: 6.300.000 VND

Thông tin sản phẩm

3tpro_145x2309

Đầu Vietktv HD 4TB Pro

Giá bán: 8.400.000 VND

Thông tin sản phẩm